Luna Shen

Luna Shen

Hometown: Beijing, China

Advisor: Dr. Cindy Tian

Contact Information
Emailjianing.shen@uconn.edu